คำ: dimo

dimo รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า dimo dimo [ilo] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่dimo?

สุ่มคำ: agrigrigatagriririagdawatagkiddawagparang