คำ: dagiti

สุ่มคำ: aldawagyamanakagbalinamiananagtunged