คำ: balasang

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu