คำ: Amami

Amamiการออกเสียงใน อีโลกาโน [ilo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAmamiในอีโลกาโน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: agbiagayataddaawanapay