คำ: aduda

สุ่มคำ: agnanayonay-ayamagay-ayamagtutuboadu