คำ: Ojukwu

ใน:
Ojukwuการออกเสียงใน อิกโบ [ig]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงOjukwuในอิกโบ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: egbeIgboezigboOjukwuEnugu