คำ: beleolvas

ใน:
beleolvasการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงbeleolvasในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Budapestfeketeszerdapéntekvasárnap