วิธีการออกเสียงคำว่า hoosi

ใน:
hoosi รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : hoosi hoosi [to] คุณรู้วิธีการออกเสียง hoosi หรือไม่

สุ่มคำ: Aleki Lutuilea fakaKoloaSiaosimalo