คำ: Haldwani

ใน:
Haldwaniการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงHaldwaniในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Mahatma Gandhiविमानpriyanka chopraKarnatakaNavi Mumbai