คำ: Ganesh Vasudev Mavlankar

Ganesh Vasudev Mavlankarการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงGanesh Vasudev Mavlankarในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kiranअक्षरोंकैसे हैं आप?जुड़वाRajasthan