คำ: app kaise hain

app kaise hainการออกเสียงใน ฮินดี [hi]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงapp kaise hainในฮินดี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kiranअक्षरोंकैसे हैं आप?जुड़वाRajasthan