คำ: Henry Farman

ใน:
Henry Farmanการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงHenry Farmanในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk