คำ: Bariah

ใน:
Bariahการออกเสียงใน ฮิบรู [he]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงBariahในฮิบรู

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: עבריתדודסבאבאר שבעפופיק