คำ: hawe

ใน:
haweการออกเสียงใน เยอรมัน [de]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhaweในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

haweการออกเสียงใน แอฟริกา [af]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงhaweในแอฟริกา

สุ่มคำ: EhrensenfvierBergithzwanzigDeutsch