คำ: Hampstead

ใน:
Hampsteadการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงHampsteadในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

Hampsteadการออกเสียงใน ฝรั่งเศส [fr]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงHampsteadในฝรั่งเศส

สุ่มคำ: WikipediacomputeraIrelandone