คำ: Sannu

ใน:
Sannuการออกเสียงใน เฮาซา [ha]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงSannuในเฮาซา

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Abujaar̃ba'in da bakwaiṛuwaYarinyashiroro