คำ: katantanwan

ใน:

สุ่มคำ: challawagashuayobetumbun nairadan'