คำ: Jelune

ใน:
Jeluneการออกเสียงใน เกี่ยวกับเกาะแมน [gv]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงJeluneในเกี่ยวกับเกาะแมน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: paitçheysniaghteythallooushagnhee