วิธีการออกเสียงคำว่า guram

guram รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : guram guram [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง guram หรือไม่

สุ่มคำ: agsingpetagalwaday-ayatenagannadArpad