คำ: Guernica

ใน:
Guernicaการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงGuernicaในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel