คำ: Greg O'Halloran

ใน:
Greg O'Halloranการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงGreg O'Halloranในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: graduateddudeeitherauburnbastard