คำ: Glenborrodale

ใน:
Glenborrodaleการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงGlenborrodaleในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough