คำ: gladíolo

ใน:
gladíoloการออกเสียงใน สเปน [es]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงgladíoloในสเปน

เสียงและภาษาบนแผนที่

gladíoloการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงgladíoloในโปรตุเกส

สุ่มคำ: resarcidochorizoamorcaballomujer