คำ: millo

ใน:
milloการออกเสียงใน กาลิเซีย [gl]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงmilloในกาลิเซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: osoOurenseconaoitoGaliza