คำ: skake

ใน:
การออกเสียงคำว่า skake ในภาษา ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า skake ในภาษาฟรีสแลนด์เวสเทิร์

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

skake รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า skake skake [fy] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่skake?

สุ่มคำ: doarpeachfjouwerfoarbyldguozzen