คำ: skake

ใน:
skakeการออกเสียงใน ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงskakeในฟรีสแลนด์เวสเทิร์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sânenfjirtichIk praat gjin FryskWetterIk hâld fan dyLjouwert