คำ: ljurk

ใน:
ljurkการออกเสียงใน ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงljurkในฟรีสแลนด์เวสเทิร์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: jûnbeamasinegewearJezus KristusfryslanFrysk