คำ: freonskip

ใน:
freonskipการออกเสียงใน ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfreonskipในฟรีสแลนด์เวสเทิร์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: sânenfjirtichIk praat gjin FryskWetterIk hâld fan dyLjouwert