คำ: boargemaster

ใน:
การออกเสียงคำว่า boargemaster ในภาษา ฟรีสแลนด์เวสเทิร์ [fy]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า boargemaster ในภาษาฟรีสแลนด์เวสเทิร์

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: sânenfjirtichIk praat gjin FryskWetterIk hâld fan dyLjouwert