คำ: utubar

ใน:
utubarการออกเสียงใน ฟรูแลน [fur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงutubarในฟรูแลน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: barbuçbocjeducjgjeloscjase