คำ: setembar

ใน:
setembarการออกเสียงใน ฟรูแลน [fur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงsetembarในฟรูแลน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: cjavalcjavrebraçvidielbarbe