คำ: cjavre

ใน:
cjavreการออกเสียงใน ฟรูแลน [fur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงcjavreในฟรูแลน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: cjavalcjavrebraçvidielbarbe