คำ: cjavre

ใน:
การออกเสียงคำว่า cjavre ในภาษา ฟรูแลน [fur]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้ หรือออกเสียงด้วยสำเสียงที่ต่างจากนี้ได้หรือไม่ ออกเสียงคำว่า cjavre ในภาษาฟรูแลน

ภาษาและสำเนียงบนแผนที่

สุ่มคำ: barbuçbocjeducjgjeloscjase