คำ: Fonterra

ใน:
Fonterraการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงFonterraในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough