วิธีการออกเสียงคำว่า fjuri

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ fjuri

fjuri รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : fjuri fjuri [mt] คุณรู้วิธีการออกเสียง fjuri หรือไม่

สุ่มคำ: siġrabandieratifeltiflatfal