วิธีการออกเสียงคำว่า finální

finální รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : finální finální [cs] คุณรู้วิธีการออกเสียง finální หรือไม่

สุ่มคำ: městonesnášetvyučovánísokolŠpanělsko