คำ: fecero

ใน:
feceroการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงfeceroในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: specieesconoformaggiosenzagli