คำ: FAOU

FAOU รอการออกเสียงอยู่ในภาษา:
  • บันทึกการออกเสียงคำว่า FAOU FAOU [br] คุณรู้วิธีการให้เสียงกับเราหรือไม่FAOU?

สุ่มคำ: kozhbouedNAVouzh taolpaper