คำ: Aria Air

ใน:
Aria Airการออกเสียงใน เปอร์เซีย [fa]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงAria Airในเปอร์เซีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: بهارTehranسه بعدیدانش پژوهکوروش