คำ: Espainia

ใน:
Espainiaการออกเสียงใน แบสค์ [eu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEspainiaในแบสค์

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: behin-behinekottuntturroabokatuametszaldi