คำ: Ivo Linna

ใน:
Ivo Linnaการออกเสียงใน เอสโตเนีย [et]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงIvo Linnaในเอสโตเนีย

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: LillkookõluaitähAntsla