คำ: espressionismo

ใน:
espressionismoการออกเสียงใน อิตาลี [it]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงespressionismoในอิตาลี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: cellularetastieraverdedisegnoMarisa