คำ: Epiphyse

ใน:
Epiphyseการออกเสียงใน เยอรมัน [de]
epiˈfyːzə

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEpiphyseในเยอรมัน

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: EhrensenfvierBergithzwanzigDeutsch