คำ: lernas

lernasการออกเสียงใน ภาษาโลก [eo]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงlernasในภาษาโลก

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: kaj tiel pluRpiedonajtingaloRusio