คำ: Enkidu

ใน:
Enkiduการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEnkiduในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Twittersuredataliteraturesquirrel