คำ: előbbre

ใน:
előbbreการออกเสียงใน ฮังการี [hu]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงelőbbreในฮังการี

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: papagájzokniapasörbetegség