คำ: Edward Fitzgerald

ใน:
Edward Fitzgeraldการออกเสียงใน อังกฤษ [en]
ˈɛdwərd fɪtsˈdʒɛrəld

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงEdward Fitzgeraldในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: carbathFloridaEdinburghmilk