วิธีการออกเสียงคำว่า dutdot

dutdot รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : dutdot dutdot [ilo] คุณรู้วิธีการออกเสียง dutdot หรือไม่

สุ่มคำ: agbiagayataddaawanapay