วิธีการออกเสียงคำว่า donvor

เพิ่มหมวดหมู่ให้กับ donvor

donvor รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : donvor donvor [br] คุณรู้วิธีการออกเสียง donvor หรือไม่

สุ่มคำ: YannamvevadtrenkRoazhonlizher