คำ: desvirtuar

ใน:
desvirtuarการออกเสียงใน โปรตุเกส [pt]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงdesvirtuarในโปรตุเกส

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: amareloazuldiaeucarne