วิธีการออกเสียงคำว่า despues

despues รอการออกเสียงของคุณอยู่:
  • บันทึกการออกเสียง : despues despues [ch] คุณรู้วิธีการออกเสียง despues หรือไม่
  • บันทึกการออกเสียง : despues despues [pap] คุณรู้วิธีการออกเสียง despues หรือไม่

สุ่มคำ: lokkueche’luáttilongTini'anSa'ipan