คำ: David Sylvian

ใน:
David Sylvianการออกเสียงใน อังกฤษ [en]

คุณออกเสียงได้ดีกว่านี้หรือให้สำเสียงที่ต่างจากนี้หรือไม่? ออกเสียงDavid Sylvianในอังกฤษ

เสียงและภาษาบนแผนที่

สุ่มคำ: Sconehavelaughbeenthrough